e-aukce.com E-aukce: Dra?by, dra?ebníci, exekuto?i, odhadci, vyběrová ?ízení, p?ímé prodeje, licitace

e-aukce.com
Title: E-aukce: Dra?by, dra?ebníci, exekuto?i, odhadci, vyběrová ?ízení, p?ímé prodeje, licitace
Keywords:
Description: Jsme va?ím spolehlivym pr?vodcem ve světě aukcí. Nabízíme komplexní monitoring, zpravodajství a odbornou pomoc v oblasti ve?ejnych dra?eb v ?R.
e-aukce.com is ranked 5203389 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,860. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. e-aukce.com has 43% seo score.

e-aukce.com Information

Website / Domain: e-aukce.com
Website IP Address: 178.238.38.54
Domain DNS Server: nsa.aira.cz,nsb.aira.cz,nsc.aira.cz

e-aukce.com Rank

Alexa Rank: 5203389
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

e-aukce.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,860
Daily Revenue: $10
Monthly Revenue $317
Yearly Revenue: $3,860
Daily Unique Visitors 973
Monthly Unique Visitors: 29,190
Yearly Unique Visitors: 355,145

e-aukce.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Sun, 31 Jul 2016 00:22:59 GMT
Server Microsoft-IIS/7.5

e-aukce.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

e-aukce.com Traffic Sources Chart

e-aukce.com Similar Website

Domain Site Title

e-aukce.com Alexa Rank History Chart

e-aukce.com aleax

e-aukce.com Html To Plain Text

E-aukce: Dra?by, dra?ebníci, exekuto?i, odhadci, vyběrová ?ízení, p?ímé prodeje, licitace O projektu Informace a statistiky Poradna KONTAKT Hledat P?ihlásit se Registrovat se DRA?BY VE?EJNé ZAKáZKY P?íMé PRODEJE PO?ADATELé DRA?EB HLíDACí PES bytydomy (rodinné, bytové,...)komer?ní nemovitostilesní a vodní plochypozemkymaly objekt, gará?stavební, zemědělské a manipula?ní stroje a mechanizacepr?myslové stroje a za?ízeníosobní automobily a jiné dopravní prost?edkypo?íta?ové a programové vybavenítelekomunika?ní a spojová technikapotraviná?ské stroje a kuchyňské a hotelové vybaveníspot?ební elektronikazdravotnická technika a vybavení zdravotnickych za?ízeníspot?ební zbo?í?perky, zlato, drahé kovysbírky a p?edměty sběratelského charakteruzbraně a vojensky materiálumělecké p?edměty a dílavlastnické podílynájemní vztahyOstatnívěcná b?emenamajetková ú?ast, pohledávkycenné papíry typ (ne)movitosti Zaměstnání Slu?by Stavební Práce Dodávka Prodej Nákup Granty, Stipendia, dotace, p?j?ky Ostatní typ zakázky Typ dra?by domy (rodinné, bytové,...) byty komer?ní nemovitosti lesní a vodní plochy pozemky maly objekt, gará? movity majetek stavební, zemědělské a manipula?ní stroje a mechanizace pr?myslové stroje a za?ízení osobní automobily a jiné dopravní prost?edky po?íta?ové a programové vybavení telekomunika?ní a spojová technika potraviná?ské stroje a kuchyňské a hotelové vybavení spot?ební elektronika zdravotnická technika a vybavení zdravotnickych za?ízení spot?ební zbo?í ?perky, zlato, drahé kovy sbírky a p?edměty sběratelského charakteru zbraně a vojensky materiál umělecké p?edměty a díla vlastnické podíly nájemní vztahy Ostatní věcná b?emena majetková ú?ast, pohledávky cenné papíry Kraj Hlavní město Praha Olomoucky Jiho?esky Pardubicky Jihomoravsky Plzeňsky Karlovarsky St?edo?esky Královéhradecky ústecky Liberecky Vyso?ina Moravskoslezsky Zlínsky Nejni??í podání - Kód akce Termín konání - Typ zakázky: Zaměstnání Slu?by Stavební Práce Dodávka Prodej Nákup Granty, Stipendia, dotace, p?j?ky Ostatní Cena - Datum pro nabídky: - ? PODROBNé VYHLEDáVáNí ? ? PODROBNé VYHLEDáVáNí ? DOPORU?UJEME NEJNOVěJ?í NEJLEVNěJ?í NEJNAV?TěVOVANěJ?í Nejni??í podání 1 466 666 K? Datum dra?by 29.8.2016 Dra?ba RD s pozemky - podíl 9/10, okr. Olomouc viz p?ilo?ená dra?ební vyhlá?ka. Nejni??í podání 54 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 17.8.2016 120EX 33137/11 Podíl 1/2 bytové jednotky o velikosti 3+1 v Bílině, okres Teplice. Jedná se o podíl 1/2 bytové jednotky o velikosti 3+1 umístěné v 2. NP bytového domu v Bílině, okres Teplice. Budova je ?... Nejni??í podání 56 700 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 17.8.2016 120EX8320/13 podíl o velikosti 1/2 pozemku v k.ú. Opo?no pod Orlickymi horami Jedná se o ideální spoluvlastnicky podíl o velikosti 1/2 pozemkuv k.ú. Opo?no pod Orlickymi horami, okres Rychnov n... Nejni??í podání 350 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 24.8.2016 120 EX 6811/13 podíl 1/2 rodinného domu s pozemky v k.ú. úherce, okres Mladá Boleslav Jedná se o podíl 1 rodinného domu s pozemky v k.ú. úherce, okres Mladá Boleslav. Objekt je samostatněstojící, p?ízemní s... Nejni??í podání 20 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 17.8.2016 120EX17174/13-109 podíl o velikosti 1/4 pozemk? v k.ú. Li?ov Jedná se o ideální spoluvlastnicky podíl o velikosti 1/4 pozemk?v k.ú. Li?ov, okres ?eské Budějovice. Pozemky se na... Nejni??í podání 1 400 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 17.8.2016 120EX17174/13-111 podíl o velikosti 1/12 sousedících zemědělskych pozemk? v k.ú. Li?ov Jedná se o ideální spoluvlastnicky podíl o velikosti 1/12 sousedícíchzemědělskych pozemk? v k.ú. Li?ov, okres ?eské... Nejni??í podání 6 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 24.8.2016 120 EX 22053/12-102 podíl 1/4 pozemku v k.ú. Sta?e? Jedná se o ideální spoluvlastnicky podíl 1/4 pozemku k.ú. Sta?e?, okres T?ebí?. Oceňovany pozemekparc.?. 1085 je z... Nejni??í podání 1 133 334 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 3.8.2016 Dra?ba bytu 3+1 (69,53 m2) s p?íslu?enstvím, okr. Klatovy Oceňované nemovité věci se nachází v ulici Na ?těbetce. Jedná se o bytovy d?m, ktery má jeden vchod s ?.p. 1143 na sva?i... Nejni??í podání 333 334 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 4.8.2016 Dra?ba RD s pozemky a p?íslu?enstvím - podíl 1/2, okr. Sokolov Oceňované nemovité věci se nachází v u silnice vedoucí směrem do centra obce, v zástavbě rodinnych dom?. Jedná se o rodi... Nejni??í podání 9 324 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 4.8.2016 Dra?ba RD s pozemkem - podíl 25/286, okr. P?erov Oceňované nemovité věci se nachází na severozápadním okraji obce u komunikace Tova?ov - Kojetín, v zástavbě rodinnych do... Nejni??í podání 66 667 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 4.8.2016 Dra?ba RD s pozemkem - podíl 1/6, okr. Litomě?ice Oceňované nemovité věci se nachází v blízkosti st?edu obce u komunikace, která prochází obcí, v zástavbě rodinnych dom?.... Nejni??í podání 25 334 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 4.8.2016 Dra?ba zemědělské stavbny (chlév) s pozemky - podíl 2/10, okr. P?erov Oceňované nemovité věci - zemědělská stavba tvo?í ?ást areálu byvalého zemědělského dru?stva a nachází v lokalitě Kamene... Nejni??í podání 150 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 25.8.2016 Dra?ba RD s pozemky - podíl 3/4, okr. P?íbram Samostatně stojící, p?ízemní rodinny d?m s p?dou. Konstrukce je smí?ená z cihel a kamene. a stavebně-technicky stav je o... Nejni??í podání 22 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 24.8.2016 Dra?ba gará?e - podíl 1/2, okr. ústí nad Labem Budova bez ?.p./?.e. na pozemku parc. ?. 650 je vyu?ívaná jako gará?. Jedná se o samostatně stojící, p?ízemní dvojgará?.... Nejni??í podání 4 400 K? Datum dra?by 29.8.2016 Dra?ba pozemku (1287 m2) - podíl 1/6, okr. Hodonín viz dra?ební vyhlá?ka 1 Nejni??í podání 4 400 K? Datum dra?by 29.8.2016 Dra?ba pozemku (1287 m2) - podíl 1/6, okr. Hodonín viz dra?ební vyhlá?ka Nejni??í podání 500 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 30.8.2016 St?elná zbraň SM vz. ARMY St?elná zbraň SM vz. ARMY rá?e 44, v.?. E42369 Nejni??í podání 750 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 30.8.2016 Revolver zn. Holek Revolver zn. Holek, model 261, rá?e 22LR, v.?. 8261002873 Nejni??í podání 1 642 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 30.8.2016 Revolver zn. Brasil Revolver zn. Brasil, model Rossi, rá?e 38 SP, v.?. W84653, St?elivo zn. S/B, ?á?e 38 SP Nejni??í podání 4 571 000 K? Datum dra?by 13.10.2016 Dra?ba pohledávky za VZP 03 P?edmětem dra?by jepohledávka spole?nosti Peers Maytt &Peers Legal s.r.o., I? 049 29 471,za V?eobecnou zdravotn... Nejni??í podání 5 807 000 K? Datum dra?by 13.10.2016 Dra?ba pohledávky za VZP 02 P?edmětem dra?by jepohledávka spole?nosti Peers Maytt &Peers Legal s.r.o., I? 049 29 471,za V?eobecnou zdravotn... Nejni??í podání 42 154 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 6.9.2016 Dra?ba zemědělskych pozemk? (6 323 m2) - podíl 1/2, okr. Vy?kov Podíl 1 na pozemcích slou?ících k zemědělskym ú?el?mv k.ú. Hodějice, okr.Vy?kov. Pozemky jsou v celkové vymě?e 6.323 m2. Nejni??í podání 26 667 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 5.10.2016 Dra?ba zemědělského pozemku (5332 m2) - podíl 1/2, okr. P?íbram Oceňovany pozemek je situovany v severozápadní okrajové ?ásti katastrálního území Vranovice, situován mimo jeho zastavěn... Nejni??í podání 900 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 29.10.2016 120 EX 17780/09 rodinny d?m s pozemky v obci Ní?kovice Jedná se o rodinny d?m s pozemky v obci Ní?kovice, okres Vy?kov. Objekt je ?adovy, vnit?ní, p?ízemní. V pravé ?ásti domu... Nejni??í podání 8 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 26.10.2016 120 EX 28399/13-136 podíl 1/48 zemědělské usedlosti s pozemky v Kublově Jedná se o podíl 1/48 zemědělské usedlosti s pozemky v Kublově, okres Beroun. Usedlost tvo?í 2 rodinné domy a několik ho... Nejni??í podání 7 400 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 26.10.2016 120 EX 28399/13-135 podíl 1/48 pozemk? v Kublově Jedná se o podíl 1/48 pozemk? v Kublově, okres Beroun. Pozemky slou?í k rostlinné zemědělské vyrobě. Nejni??í podání 272 700 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 19.10.2016 120 EX 23868/13 Byt 1+0 ve 4. NP bytového domu v Chebu Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 1+0 ve 4. NP bytového domu v Chebu. Budova má 3 NP s jednotkami, obytné podkroví... Nejni??í podání 24 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 19.10.2016 120 EX 5644/13 podíl 1/15 pozemk? ve Vy?kově Jedná se o podíl 1/15 pozemk? ve Vy?kově. Pozemky se nacházejí cca 100 – 1000 m severně, vychodně a západně od okraje za... Nejni??í podání 580 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 19.10.2016 120 EX 29249/10 rodinny d?m s pozemkem v obci ?endějov Jedná se o rodinny d?m s pozemkem v obci ?endějov, okres Kutná Hora. Objekt je samostatně stojící, p?ízemní, nepodsklepe... Nejni??í podání 108 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 6.9.2016 Dra?ba RD s pozemkem - podíl 1/12, Praha - Záběhlice Rodinny d?m v Záběhlicích: Jedná se o ?adovy, vnit?níp?ízemní rodinny d?m s podkrovím. Budova je Pravděpodobně zalo?ena ... 1 2 3 4 5 ... Nejni??í podání - Datum dra?by 6.8.2016 Věci movité - Dopravní prost?edky nezadáno Nejni??í podání - Datum dra?by 6.8.2016 Věci movité - Dopravní prost?edky nezadáno Nejni??í podání - Datum dra?by 6.8.2016 Věci movité - Dopravní prost?edky nezadáno Nejni??í podání 10 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 25.8.2016 Dra?ba plovoucí podlahy Dra?ba plovoucí podlahy - Movité věci ur?ené k dra?bě je mo?no prohlédnout ve skladu soudního exekutora (budova se nachá... Nejni??í podání 30 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 25.8.2016 Kufr cestovní Kufr cestovní - Movité věci ur?ené k dra?bě je mo?no prohlédnout dne 24.08.2016 od 11:00 do 11:45 ve skladu soudního exe... Nejni??í podání 100 K? Datum dra?by 16.8.2016 p?íslu?enství na cyklistická kola náboje STURMEY ARCHER HBT 30?ídítkaná?lapné pedálypedálové redukce Nejni??í podání 200 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 1.9.2016 TV ECG 35‘ TV ECG 35‘ - Movité věci ur?ené k dra?bě je mo?no prohlédnout dne 31.8.2016 v 11:00 hodin do 11:45 hodin ve skladu soudn... Nejni??í podání 300 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 25.8.2016 Mobilní telefon Alcatel One Touch Mobilní telefon Alcatel One Touch - Movité věci ur?ené k dra?bě je mo?no prohlédnout dne 24.8.2016 od 11:00 do 11:45 hod... Nejni??í podání 500 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 30.8.2016 St?elná zbraň SM vz. ARMY St?elná zbraň SM vz. ARMY rá?e 44, v.?. E42369 Nejni??í podání 750 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 25.8.2016 Soubor movitych věcí (alkohol, barometr, no?ík,...) Alkohol – r?zné lahve, Barometr, No?ík, Hodinky. Movité věci ur?ené k dra?bě je mo?no prohlédnout dne 24.8.2016 od 11:00... Nejni??í podání 750 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 30.8.2016 Revolver zn. Holek Revolver zn. Holek, model 261, rá?e 22LR, v.?. 8261002873 Nejni??í podání 1 000 K? Datum dra?by 29.8.2016 Pozemky - Ostatní pozemky P?edmětem dra?by je soubor nemovitostí zapsanych v k.ú. ?istá u Litomy?le, LV 626 Nejni??í podání 1 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 25.8.2016 Soubor movitych věcí (tenisové rakety, mí?ky, ta?ka na rakety,...) Tenisová raketa, Ta?ka na rakety HEAD, Tenisová raketa, Ta?ka na rakety Babolat, Sada tenisovych mí?k?, Ta?ka, Pánské bo... Nejni??í podání 1 300 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 1.9.2016 Soubor movitych věcí (notebook, tiskárna,...) Notebook Acer Extensa 5220, Tiskárna Canon IP 2700, LCD Hyundai 54 cm, Fotoaparát Fujifilm 12 MPX. Movité věci ur?ené k ... Nejni??í podání 1 400 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 17.8.2016 120EX17174/13-111 podíl o velikosti 1/12 sousedících zemědělskych pozemk? v k.ú. Li?ov Jedná se o ideální spoluvlastnicky podíl o velikosti 1/12 sousedícíchzemědělskych pozemk? v k.ú. Li?ov, okres ?eské... 1 2 3 4 5 ... Nejni??í podání 690 000 K? Datum dra?by 27.1.2042 rodinny d?m P?edmětem dra?by je soubor nemovitostí zapsanych v k.ú. Ní?kovice, LV - 2035. Nejni??í podání 2 000 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 3.8.2016 Rozestaveny RD (175 m2) s pozemky, Liberec Dra?eny budou následující nemovitosti ve spole?ném jmění povinného a jeho man?elky zapsané na listu vlastnictví ?. 639 p... Nejni??í podání 30 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 7.9.2016 Dra?ba podílu 1/3 na RD 2+1 (55 m2) se zahradou, okr. Dě?ín Dra?en bude následující spoluvlastnicky podíl o velikosti o velikosti 1/3 na nemovitostech na nemovitostech zapsanych na... Nejni??í podání 350 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 8.9.2016 Dra?ba pozemku (201 m2) ve vnitrobloku p?ístupny p?es bytovy d?m, Praha - Ko?í?e Dra?ená nemovitost se nachází v Praze 5 – Ko?í?e mezi ulicemi ?Plzeňská“ a ?Pod Radnicí“ ve vzdálenosti cca. 4 km jihozá... Nejni??í podání 50 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 30.8.2016 Dra?ba RD 4+1/B (163 m2) s pozemky - podíl id. 1/8, okr. Prachatice LV ?. 378, k. ú. Nicov – podíl id. 1/8 Dra?ená nemovitost se nachází v okrese Prachatice, v obci Nicov, která se nachází... Nejni??í podání 450 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 14.9.2016 Dra?ba RD s 2 byty (2+1, 3+1) - podíl 1/2, Ostrava Vlastnicky podíl 1/2 rod. domu s p?ísl. zapsany na LV ? 638. Katastr. území 714585 Hrab?vka. Okres Ostrava Nejni??í podání 986 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 14.9.2016 120EX42401/13 rodinny d?m s pozemky v obci Letovice, okres Blansko Jedná se o rodinny d?m s pozemkyv obci Letovice, okres Blansko. Objekt je ?adovy, krajní, patrovys obyvatelnym podkrovím... Nejni??í podání 310 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 1.8.2016 Dra?ba spoluvlastnického podílu 1/4 na pozemcích v k.ú. Verny?ov Dra?ba spoluvlastnického podílu 1/4 na pozemcích v k.ú. Verny?ov Nejni??í podání 145 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 7.9.2016 Dra?ba bytu 2+1 (68,50 m2) s p?íslu?enstvím, okr. Liberec Nemovitost BD je situována v ?ir?ím centru obce ?ernousy, v okolní zástavbě RD, v blízkosti autobusové zastávky a obecní... Nejni??í podání 17 250 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 24.8.2016 Dra?ba RD s pozemkem a p?íslu?enstvím - podíl 1/12, okr. Teplice Stavba ?adového RD - vnit?ního se nachází v ?ir?ím centru města, v okolní zástavbě obdobnych ?adovych dom?, v blízkosti ... Nejni??í podání 2 213 300 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 14.9.2016 Dra?ba RD s pozemky a p?íslu?enstvím, okr. Blansko Krajní, patrovy rodinny d?m s obytnym podkrovím. D?m je podsklepeny. Konstrukce je zděná a stavebně-technicky stav je od... Nejni??í podání 1 000 700 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 24.8.2016 120 EX 38192/12 - rodinny d?m s pozemkem a p?íslu?enstvím v obci Nesuchyně, okres Rakovník Jedná se o rodinny d?m s pozemkem a p?íslu?enstvím v obci Nesuchyně, okres Rakovník. D?m je zděny, samostatně stojící, p... Nejni??í podání 30 750 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 17.8.2016 120EX24503/13 zahrada v A?i Jedná se o pozemek parc. ?. 2242/9 a ideální spoluvlastnicky podíl ovelikosti 1/10 pozemku parc. ?. 2242/11, ktery se na... Nejni??í podání 26 000 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 31.8.2016 120 EX 16709/10 - pozemek s p?íslu?enstvím v obci Bukovec, okres Doma?lice Jedná s o pozemek s p?íslu?enstvím v obci Bukovec, okres Doma?lice. Pozemek je travnaty, pravidelného tvaru a mírně sva?... Nejni??í podání 147 500 K? >> Zú?astnit se Datum dra?by 23.8.2016 Dra?ba dvougenera?ního RD 2+1 a 3+1 s pozemky - podíl 1/3, okr. ?eská Lípa Dra?ená nemovitá věc je situována v centru obce,v p?vodní městské zástavbě. Budova slou?í k trvalému bydlení, má dvěbyto... 1 2 3 4 5 ... AKTUáLNí P?IPRAVOVANé ?ádná data nejsou k dispozici ?ádná data nejsou k dispozici P?ímé prodeje Databáze p?ímych prodej? serveru e-aukce obsahuje v této chvíli 0 záznam?. obsahuje foto/p?ílohu novinka ho?í termín nav?tívená polo?ka po?ádaná elektronicky Seznam neobsahuje ?ádné polo?ky Kdo po?ádá P?ehled subjekt?, kte?í v následujícím měsíci (01.08.2016 - 31.08.2016) po?ádají dra?bu Dra?ebníci zobrazit v?echny Kód Subjekt / Adresa Po?et dra?eb DR449 1. Dra?ební a.s., Liberec 1 DR502 BFT Management, a.s., Praha 10 Stra?nice 1 DR2394 BUSSMARK, s.r.o, Praha 4 - Kr? 4 DR20184 Dra?by EU s.r.o., Hradec Králové 7 DR926 Dra?by.net s.r.o., Olomouc 12 DR20229 Dra?byprost s.r.o., ústí nad Labem 3 DR20237 Dra?ební centrum s.r.o., Praha 1 DR815 EURODRA?BY.CZ a.s. , Praha 8 - Kobylisy 14 DR605 GAVLAS, spol. s r. o., Praha 1 2 DR11997 IMEX REALITY s.r.o., Moravská Ostrava 2 První 1 2 Dal?í Exekuto?i zobrazit v?echny Kód Subjekt / Adresa Po?et dra?eb EX18327 Exekutorsky ú?ad Liberec, Liberec 3 EX19939 Exekutorsky ú?ad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych, Praha 3 22 EX19994 Exekutorsky ú?ad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ond?ej Svoboda, Praha 9 – Letňany 7 EX1391 JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor, Praha 6 35 EX19998 JUDr. Ond?ej Mare?, LL.M. , Litomě?ice 20 EX19999 Mgr. Alan Havlice - Soudní exekutor , Jeseník 47 EX19980 Mgr. David Vybíral, soudní exekutor, Praha 6 2 EX19975 Mgr. Kate?ina Skoupá, Hodonín 6 EX19959 Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor , Záb?eh 2 EX14299 Mika Dalimil JUDr. LL.M., Klatovy 34 První 1 2 Dal?í Mika Dalimil JUDr. LL.M. 120 EX 6875/12 rodinny d?m s pozemky v obci Něm?ice, okres Doma?lice nejni??í podání: 180 000 K? 120 EX 45957/10 - pozemky v obci Lhenice, okres Prachatice nejni??í podání: 90 000 K? 120 EX 50987/10-204 pozemky v k.ú. Lu?ná u Rakovníka nejni??í podání: 360 000 K? 120 EX 50987/10-206 pozemek v k.ú. Hroznějovice nejni??í podání: 24 000 K? 120EX2931/10 1/3 pozemk? v k.ú. Podlesí u Dolního ?andova nejni??í podání: 13 500 K? 120 EX 45738/10 pozemek v obci Tlu?ná nejni??í podání: 5 100 K? 120 EX 6939/12 byt 3+1 v obci Zlaté Hory, okres Jeseník nejni??í podání: 346 700 K? 120 EX 53871/12-129 - byt 3+1 v?etně podílu na spole?nych ?ástech domu a na pozemcích ve Vy?kově nejni??í podání: 1 390 000 K? 120 EX 38257/13 Rodinny d?m v Libomy?li nejni??í podání: 210 000 K? 120 EX 61695/12 - byt v Chomutově nejni??í podání: 180 000 K? 120 EX 12125/12 bytová jednotka o velikosti 2+1 umístěná ve 2. NP bytového domu v Bílině, okres Teplice nejni??í podání: 90 000 K? 120 EX 16709/10 - pozemek s p?íslu?enstvím v obci Bukovec, okres Doma?lice nejni??í podání: 26 000 K? 120 EX 30012/13 - nebytovy prostor v Mostě nejni??í podání: 560 000 K? 120 EX 4069/15 pozemek v k.ú. Dolní Dv?r nejni??í podání: 940 000 K? 120 EX 38192/12 - rodinny d?m s pozemkem a p?íslu?enstvím v obci Nesuchyně, okres Rakovník nejni??í podání: 1 000 700 K? 120 EX 10050/11 d?m v Plané, okres Tachov nejni??í podání: 160 000 K? 120 EX 45957/10 - pozemky v obci Lhenice, okres Prachatice nejni??í podání: 16 000 K? 120EX24503/13 zahrada v A?i nejni??í podání: 30 750 K? 120 EX 8034/14 - byt v Chomutově nejni??í podání: 150 000 K? Exekutorsky ú?ad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych Dra?ba bytu 1+kk (25,39 m2), Praha - Stod?lky nejni??í podání: 1 066 667 K? Dra?ba RD s pozemky a p?íslu?enstvím, okr. Jind?ich?v Hradec nejni??í podání: 800 000 K? NOVINKY Pojistěte svou nemovitost ihned po v... Na?e spole?nost Vám nabízí novou slu?bu v podobě poji?tění rizik spojenych s nemovitostí ihned po vydra?ení. Na?ím n... Prodej majetku dra?bou... Na?e spole?nost Vám nově nabízí mo?nost prodeje Va?eho majetku elektronickou dra?bou. Tento zp?sob prodeje má mnoho vyho... V ?esku stále p?evládá trend men?ích... V ?eské republice stále p?evládají men?í dra?by nad velkymi aukcemi,p?i?em? jde o dlouhodoby trend. Celkovy objem dra?en... Dal?í >> NA?I PARTNE?I Provozovatelem serveru je spole?nost NeutriCS, a. s.. V?eobecné obchodní podmínky HELP-DESK tel: +420 241 416 417 email: spravce@e-aukce.com Copyright ?2000-2015 Neutrics Mana?er projektu: Ing. Michal Kopecky, tel.: +420 776 555 546

e-aukce.com Whois

Domain Name: e-aukce.com
Registry Domain ID: 49582887_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.joker.com
Registrar URL: http://joker.com/
Updated Date: 2015-11-20T12:02:10Z
Creation Date: 2000-12-20T14:26:04Z
Registrar Registration Expiration Date: 2016-12-20T14:26:04Z
Registrar: CSL Computer Service Langenbach GmbH d/b/a joker.com
Registrar IANA ID: 113
Registrar Abuse Contact Email: abuse@joker.com
Registrar Abuse Contact Phone: +49.21186767447
Reseller: Domena byla registrovana na www.domena.cz.
Reseller: Domain registered at www.domena.cz.
Reseller: (c) IGNUM, s.r.o.
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Neutrics a.s.
Registrant Organization: NeutriCS, a.s.
Registrant Street: Pod Vysehradem 923/28
Registrant City: Praha 4 - Podoli
Registrant Postal Code: 14700
Registrant Country: CZ
Registrant Phone: +420.241416417
Registrant Fax: +420.241410913
Registrant Email: spravce@e-aukce.com
Registry Admin ID:
Admin Name: Neutrics a.s.
Admin Organization: NeutriCS, a.s.
Admin Street: Pod Vysehradem 923/28
Admin City: Praha 4 - Podoli
Admin Postal Code: 14700
Admin Country: CZ
Admin Phone: +420.241416417
Admin Fax: +420.241410913
Admin Email: spravce@e-aukce.com
Registry Tech ID:
Tech Name: Aira GROUP,
Tech Street: Vratislavova 57/1
Tech City: Praha 2
Tech State/Province: --
Tech Postal Code: 128 00
Tech Country: CZ
Tech Phone: +420.283850031
Tech Email: domeny@aira.cz
Name Server: nsa.aira.cz
Name Server: nsb.aira.cz
Name Server: nsc.aira.cz
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2016-05-13T17:27:33Z <<<
Query Time: 0.149638
Query Source: 69.30.245.202
WHOIS Source: joker.com live whois service
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTE: By submitting a WHOIS query, you agree to abide by the following
NOTE: terms of use: You agree that you may use this data only for lawful
NOTE: purposes and that under no circumstances will you use this data to:
NOTE: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
NOTE: unsolicited, commercial advertising or solicitations via direct mail,
NOTE: e-mail, telephone, or facsimile; or (2) enable high volume, automated,
NOTE: electronic processes that apply to Joker.com (or its computer systems).
NOTE: The compilation, repackaging, dissemination or other use of this data
NOTE: is expressly prohibited without the prior written consent of Joker.com